Historische Vereniging Oosthuizen

                                       OPGERICHT 24 SEPTEMBER 1996

                        Aanmeldingsformulier

Hierbij geef ik mij / ons op als lid van de Historische Vereniging Oosthuizen.

Dhr. / Mevr. / Fam.: .................................................

Voorletter(s) en naam: ...............................................

Adres: ...............................................

Postcode :.................................................

Woonplaats: .........................................................

Indien buiten Nederland provincie en land: ..........

Telefoonnummer:..............................................

Bankrekeningnummer: .................................................

Datum:...

Handtekening: .

Bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van onze penningmeester !

De kosten voor dit lidmaatschap zijn per 2017 15,- per jaar, een extra donatie is altijd welkom.

Als welkomstgeschenk ontvangt u de laatste en voorlaatste uitgave van de "Achteruitkijkspiegel", het jaarboek van de vereniging.

U kunt dit formulier printen of  verkrijgen bij onze bestuursleden en ook daar inleveren.

Opsturen kan ook naar:

Redactie Historische Vereniging Oosthuizen

Oosteinde 1, 1474 MB Oosthuizen.

E-mail: a.brouwer27@quicknet.nl