Welkom op de website van de Historische Vereniging Oosthuizen.


Oosthuizen maakt deel uit van de voormalige gemeente Zeevang, nu de gemeente Edam-Volendam,  die gelegen is aan het  Markermeer (het voormalige IJsselmeer) ten noorden van Edam, Purmerend, ten oosten van het werelderfgoed " De Beemster" en ten zuiden van Wester-Koggenland.
De voormalige  gemeente Zeevang was een jonge gemeente, die bestaat uit de woonkernen Beets, Etersheim, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Schardam en Warder.


De vroegere gemeente Oosthuizen, is het werkterrein van de Historische Vereniging Oosthuizen, die bestond toen uit de dorpen Etersheim, Hobrede, Oosthuizen en Schardam

.
 

                                   S T A T U T E N

Artikel 1:  Naam en vestiging

1. De vereniging draagt de naam Historische Vereniging Oosthuizen.

2. Zij heeft haar zetel te Oosthuizen, gemeente Zeevang

 

Artikel 2: Doel

1. De vereniging heeft ten doel:

a.  het behoud en het bevorderen van het dorpseigene van Oosthuizen en omgeving;

b.   het verzamelen, bewaren en bewerken van bronnenmateriaal en roerende zaken, die van

      belang kunnen worden geacht voor de kennis van de geschiedenis van Oosthuizen, in de

      ruimste zin van het woord.

 

 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a.  het houden van bijeenkomsten;

b.  het uitdragen van kennis op het gebied van het dorpsschoon en de geschiedenis van Oosthuizen;                   

c.  het beschermen van historisch waardevol geachte gebouwen en landschap;

d.  alle verdere wettige middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

"De voormalige  4 gemeente wapens" en het wapen van de gemeente Zeevang

 

 

Oosthuizen

Schardam

Etersheim

Hobrede

Gemeente Zeevang

 
  Historische Vereniging Oosthuizen

Het begin: 1996

Onze vrienden van het Oudheidkundig Genootschap Oud-Quadijk gaven de eerste aanzet tot het oprichten van onze vereniging: "Ze maakten zich zorgen over de toekomst van het verleden van de Zeevang."

Er was een tendens waarneembaar dat veel herinneringen aan de vroegere Zeevang verloren zouden gaan: Het veranderende leven van de laatste tientallen jaren maken juist de herinneringen aan het leven daar vr zo waardevol," schreef de secretaris van Oud-Quadijk, Margreet Lenstra.Na een discussiebijeenkomst daarna werd het begin van de Historische Vereniging Oosthuizen; ook in de Beets en Middelie werden later historische verenigingen opgericht.

 

Op 24 september 1996 werd de Historische Vereniging Oosthuizen opgericht door een stel enthousiastelingen, dat inderdaad vond dat het cultureel erfgoed van ons dorp bewaard moest blijven. Velen van ons hadden (en hebben) natuurlijk veel fotos en oude gebruiksartikelen.

In januari 2001 stelde de Rabobank de bovenste verdieping van de toenmalige Rabobank aan de Historische Vereniging Oosthuizen ter beschikking als onderkomen.

Per  31 december 2016 diende wij het onderkomen te verlaten en zijn thans tijdelijk gehuisvest , Ambachtsweg 15, te Oosthuizen